Spracovanie osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov súhlasíte s tým, aby spoločnosť Shean s.r.o. a jej ochrannou známkou exportpilots, so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČO 26768479, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 48866 (ďalej len "prevádzkovateľ"), v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov, spracúvať o Vás tieto osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail, telefónne číslo, adresa, IČO a DIČ v prípade firemných objednávok. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na účely analytických a poradenských služieb a prevádzkovateľ ich bude spracúvať po dobu 5 rokov.

S uvedeným spracovaním osobných údajov dávate výslovný a informovaný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Stačí napríklad poslať e-mail na adresu info@exportpilots.com alebo list na adresu Exportpilots,Shean s.r.o., Svitavská 500, 678 01 Blansko.

Osobné údaje, na ktoré ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas, môžu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

  • Spoločnosť Shean s.r.o., so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČO 26768479, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 48866, ako poskytovateľ marketingových služieb a webových služieb
  • Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 02387727, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 218977, ako poskytovateľ marketingových služieb.
  • Seznam.cz a.s., so sídlom Radlická 3294/10 Praha 5, 150 00, IČO 26168685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493 , ako poskytovateľ marketingových služieb
  • A tiež na účely spracovania objednávky dopravcovi a účtovnej kancelárii, s ktorými máme zmluvný vzťah chránený zmluvou vrátane zmluvy o spracovaní osobných údajov.
  • Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby správca zatiaľ nevyužíva.

Podľa nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, požadovať od nás správy o tom, aké osobné údaje spracúvame, požadovať vysvetlenie dôvodu a spracovania vašich osobných údajov, požadovať prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať vymazanie vašich osobných údajov, kontaktovať nás alebo Úrad na ochranu osobných údajov, ak máte pochybnosti o dodržiavaní našich povinností pri spracúvaní vašich osobných údajov.